Privata svenska fruntimmersskolan/flickskolan, Borgå

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Privata svenska Fruntimmersskolan i Borgå grundades år 1863 och därigenom fick också flickor möjlighet till högre skolutbildning. Av skolans 40 elever under de första åren vara bara två från Borgå socken, men under början av 1900-talet steg andelen till ca. 15 %. Föräldrarna var i början till stor del “possessionater”, men hantverkare och arbetare förekom redan på 1800-talet. Först på 1900-talet blev det vanligt att bönder skickade sina flickor till läroverk.

Borgå flickskolas elever

(Bild Nyberg 1991,194)

Skolans namn ändrades år 1910 till Privata svenskam Flickskolan i Borgå och 1947 till Strömborgska läroverket.

 

Allardt Erik (1938) Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå 1863-1919. Ingår i Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1919. Borgå

E:45.3 Privata svenska flickskolan i Borgå (1913-1925) Nationalbibliotek, Finna

[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.