Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

[:sv]
Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

(Foto MG 2014)

Skolans utrymmen invigdes 1958 och utvidgades 1968.

Grundskolklasserna i Helsingfors inledde sin verksamhet 1955. Skolans pedagogik har sina rötter i reformrörelsen Rudolf Steiners Waldorfpedagogik som grundades efter första världskriget 1919 i  Stutgart i Tyskland. Först verkade skolan som en femklassig mellanskola med ett fyraklassigt gymnasium. Från 1964 blev mellanskolan sexårig och gymnasiet treårigt. 26.4.1977 gavs en särskild för Steinerskolorna, som gav dem en särställning som bla. ålade dem att ge utvecklingsimpulser till det övriga skolväsendet. Vid skolan verkar också Snellmanshögskolan vid vilken  Steinerskollärare kan auskultera.

Numera är skolan en 12-årig enhetsskola med förskola och en 13 klass som förbereder för studentexamen. I undervisningen betonas konstnärlighet. I stället för att vara kursformade som övriga gymnasier genomförs periodundervising, med en period åt gången och därutöver regelbundna veckotimmar. En central plats i verksamheten har lägerskolverksamheten (biologi, jordbruk, industri), skådespel, ett omfattande slutarbete (konstnärligt, praktiskt eller teoretiskt) på 12:te klassen samt konstperioder och kulkturresor på de högre klasserna.

Skolan verkar som en grundskolan ersättande skola. I skolan verkar förskola, lågstadium (klass 1-6), högstadium, (klass 7-9) och gymnasium (klass 10-12). Ett läroämne som är signitikant för Steinerskolor är eurytmi – en rörelsekonst som utövas och lärs ut inom Waldorfpedagogiken och annorstädes inom den antroposofiska rörelsen. Skolan verkar i nära samarbete med en finskspråkig Steinerskola. Skolan har årsrektorer.

Elevantal 1960-1975: 1960 35, 1965 150, 1970 228, 1975 236

  • “Ihmiskeskeinen kasvatus 20 vuotta steinerpedagogiikkaa Suomessa”, Juhlajulkaisu, Rudolf Steiner -koulu, Helsinki 1976.
  • “Fostran till Människa 20 år steinerpedagogik i Finland”, Festskrift, Rudolf Steiner skolan, Helsingfors 1976.
  • Helsingin Rudolf Steiner -koulu 30 vuotta, Helsinki 1985.
  • Rudolf Steiner -skolan i Helsingfors 30 år, Helsingfors 1985.
  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017

Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.