Salo svenska skola, Salo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Salo svenska skola

(Bild Internet 8.1.2022)

Hösten 2021 låg skolan i samma utrymmen som Ollikkala skola. Skolan hade ett eget klassrum och gemensam datasal, musikrum, gymnastiksal, slöjdsal och matsal med Ollikkala skola.

I skolan jobbade en lärare och en assistent. Eleverna var från årskurs 1-6 och fick undervisning i små grupper i mån av möjlighet. Skolan satsade på inlärningsmetoder, självständigt arbete och individuell undervisning. Fostran, respekt, samverkan och hänsyn är naturliga element i en skola med sammanslagna årskurser.

Den svenskspråkiga dagvårdsgruppen Solstrålarna arbetar intill i Ollikkala dagis. Vi har ett mycket välfungerande samarbete. Detta unika samarbete bidrar till en mycket smidig övergång från dagvården till skolmiljön.

Salo svenska skola

(Bild MG 2017)

Ännu år 2017 låg skolan i centrala Salo i samma utrymmen som Meritalo skola. Skolan hade en egen korridor med klassrum och gemensam datasal, musikrum, gymnastiksal, slöjdsal och matsal med Uskela skola, Anjalaenheten (Meritalon koulu).

I skolan jobbar två lärare och en assistent. Eleverna är från årskurs 1-6 och får undervisning i små grupper i mån av möjlighet. Skolan satsar på inlärningsmetoder, självständigt arbete och individuell undervisning. Fostran, respekt, samverkan och hänsyn är naturliga element i en skola med sammanslagna årskurser.

Salo svenska skola har fungerat i 15 års tid, skolan var tidigare känd som Halikko svenska skola men i och med flytten till centrala Salo sommaren 2013 bytte skolan namn.

Hösten 2016 flyttade den svenskspråkiga dagvårdsgruppen Solstrålarna in bredvid skolan. Skolan och dagvårdsgruppen har ett mycket välfungerande samarbete. Förskolan har sin undervisning med skolan och den kompletterande vården sköts av dagvårdsenheten. Detta unika samarbete bidrar till en mycket smidig övergång från dagvården till skolmiljön.

Högstadiestudierna sker vid S:t Olofsskolan i Åbo eller vid Karis svenska högstadium i Raseborg.

Skolan inledde sin verksamet som Svenska skolan i Halikko.

https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/alakoulut/salosvenskaskola/ (8.1.2022)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.