[:sv]Storgårds folkskola (Torshälla), Pargas[:]

[:sv]Storgårdsskola

(Bild Skolhistoriskt Arkiv 3/1955, 89)

Skolan verkade 1896-1907.

Skolan inledde sin verksamhet 1896. Då alla elever inte rymdes i Malmens skola beslöt kommunalstämman grunda en ny skola i en hög mot öster sluttande backe invid en från Storgård mot Malmen ledande väg. Här erhölls också en rymlig och jämn lekplan och trädgårdsjord. Skolhusets rum hade blivit lägre än vad ritningarna förutsatte då stocken tog slut. 1899 kunde skolan flytta under eget tak. Elevantalet var strax under 50, men överskred denna gräns inom kort. Det ledde till omedelbart behov av tilbyggnad. Som en följd av det ökande barnantalet sammanslogs Storgårds skola 1907 med Malmens skola. Första läraren vid Storgårds skola var lärarkandidaten G. Alfred Fors som höll mönstergill ordning och kunde bringa eleverna goda kunskaper. Med sin ledarförmåga och goda sångröst  blev han också en viktig person i Ålö ungdomsförening, sångkörer, lärarföreningen, nykterhetsrörelsen, det kommunala och kyrkliga livet. Som biträdande lärare anställdes Dagny Öhman 1907.

Viktor Sjöström (1955) Folkundervisningens utveckling i Pargas till år 1914, Skolhistoriskt Arkiv 3, 84-91)[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *