[:sv]Tekniska skolan/läroanstalten, Helsingfors[:]

[:sv]Yrkesutbildningen i Helsingfors startades av Jonathan Reuther. Efter att ha genomgått Polytekniska institutet 1885-1886, 1891-1892, 1898 och 1904 reste Reuter till Tyskland, Österrike, Schweiz med flera länder där han studerade undervisningen i lägre tekniska skolor, yrkesskolor och hemslöjd. Han redogjorde för sina rön i olika rapporter. Läs mer…

[:sv]Normala och mindre normala elever[:fi]Normaalien ja vähemmän normaalien oppilaiden opetus[:]

[:sv] (Bild Internet) Skolan är avsedd för alla elever som normalt uppfattas klara av den. Särskilt grundskolan är tänkt att ge alla elever samma möjligheter oberoende av bostadsort eller socio-ekonomisk bakgrund. Att godkänna eleven som normal och alltså grundskoleduglig innebär Läs mer…