Årsmöte 2012

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.   Årsmöte 24.4.2012 i Vetenskapernas hus, sal 405, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors   Närvarande: Erik Geber, ordförande Pertti Hakala, medlem Martin Gripenberg, medlem Marianne Lindberg, medlem Ingeborg Rask, medlem   Erik Geber öppnade mötet kl. 15.30. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till mötessekreterare Läs mer…