Jeppo- Pensala skola, Nykarleby

(Bild  https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/jeppo-skola ) Jeppo-Pensala skola är en svenskspråkig grundskolaskola med förskola och årskurserna 1-6. skolan har rektor, 6 klasslärare, en förskollärare och en speciallärare 14 timmar per vecka. Skolan har detta läsår 94 elever från och med hösten 2010 hör före Läs mer…

Helsingby skola, Korsholm

  (Bild https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/vara-skolor/helsingby-skola/ ) Småbarnspedagogiken och förskolan erbjuder stöder barnen tillsammans med vårdnadshavarna rnen i deras utforskande och skapande av nya kunskaper och insikter samt hjälper dem att bygga upp en egen identitet och god självkänsla i en atmosfär präglad av Läs mer…

Karlebynejdens institut, Karleby

( Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/kokkolan_seudun_opisto/fi_FI/kokkolan_seudun_opisto/ ) KSO-KNI är ett medborgarinsitut, som ägs och upprätthålls av stad. Vi anordnar inom vår region utbildning, kurser och evenemang enligt behov och önskemål mottages gärna. Vi erbjuder också grundundervisning i konstämnen för barn och unga. Svenskspråkiga avdelningen: https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/kokkolan_seudun_opisto/ruotsinkielinen_osasto/sv_SE/ruotsinkielinen_osasto/  

Chydenius skola, Karleby

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/chydenius_skola/sv_SE/chydenius_skola/) Chydenius skola färdigställdes år 1964. Efter fleråriga problem med byggnaden revs den och enligt Stadsstyrelsens beslut 20.2.2017 byggdes nya Chydenius skola med leasingfinansiering och som totalentreprenad i vilken ingick rivning, planering och byggande. Peab Oy svarade för totalentreprenaden. Den nya Läs mer…

Yrkesakademin i Österbotten, Vasa

(Bild https://www.yrkesakademin.fi/start/vara-enheter/enheten-i-vasa) YA! Yrkesakademin i Österbotten är svenska Österbottens största utbildare. Yrkesakademin i Österbotten ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling. Vi har utbildningsenheter i Jakobstad, Pedersöre, Vasa samt Närpes.. Den 1 januari Läs mer…