Borgå medborgarskola, Borgå lk

På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men Läs mer…

Grundskolan Minervaskolan, Helsingfors, period V

(Bild Internet) I Mi­ner­vas­ko­lan är en grundskola med års­kur­ser­na 1–6. Sko­lan har cir­ka 145 ele­ver. I Mi­ner­vas­ko­lan finns sju närs­ko­lek­las­ser och fy­ra spe­cialk­las­ser (års­kur­ser­na 1-6). I sam­ma bygg­nad finns ock­så en förs­ko­la. Förs­ko­lan har plat­ser för barn som bor i Läs mer…

Kyrkfjärdens skola, Ingå, Period III-V

(Bild Skolans hemsida 4.3.2020) Kyrkfjärdens skola med sina ca 150 elever från förskola till årskurs 6 är Ingås största svenska skola. Skolan är idylliskt belägen invid Ingå å, mellan Ingå kyrka och den vackra Gammelgården. Historia och nutid Den första skolan i Ingå grundades Läs mer…

Svenska aftonläroverket (Aftis), Helsingfors

(Foto 2014) Skolan verkade åren på Högbergsgatan i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade skolan Läs mer…