Blindskolan, Helsingfors

  (Bild Maaret Louhianen, Helsingfors stads museum) Svenska  Blindskolan på Ehrenfeltsvägen 13. Skolan var åren 1865–2015 en specialskola i Helsingfors för synskadade. Initiativ till grundandet av skolan togs av O.E.Borg vid Manillaskolan i Stockholm och drevs av Uno Cygnaeus med ekonomiska och diakona Läs mer…

Lappo skola, Brändö

(Bild https://www.google.com/search?q=Lappo+folkskola,+%C3%85land&sxsrf=ALeKk00Fl6WHzDtXZrGZCZhauR0HPCtkQQ:1607359366807&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tm48XOgMdVAWbM%252C_P_j61qw6qauAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kStdD9XizGduPpSXNppb9lVlE8O9A&sa=X&ved=2ahUKEwioutagqLztAhVDmYsKHazgBLsQ9QF6BAgUEAE#imgrc=tm48XOgMdVAWbM ) Lappo (folk)skola 1887-2010 Asterholmabarnen har alltid gått i skola på Lappo och ännu på 30-talet var barnen inkvarterade i privata hem på Lappo under hela läsåret. Lappo skola lades ner 2010.http://www.brando.ax/brandobyar/asterholma.htm På 1800-talet började byborna intressera sig för Läs mer…

Hankmo folkskola, Korsholm

(Bild https://www.google.com/search?q=hankmo+skola&sxsrf=ALeKk01bIC6rsHt1g3MuDfMWdwXLDlAJLQ:1607247369084&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ngl08FGs2pVgwM%252C7VFSkwmvtGoDBM%252C_&vet=1&usg=K_CledWlKDd2ClWFvNj5hDQM3tINo%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiD7f-Dh7ntAhUnpIsKHdjcAxQQuqIBMAp6BAgSEAM&biw=1024&bih=568#imgrc=ngl08FGs2pVgwM ) Skolan som under många år först verkade som folkskola innan de inordnades i grundskolsystemet drogs tydligen år 2019 https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/220454 https://www.wikiwand.com/fi/Luettelo_Pohjanmaan_kansakouluista

Vassor folkskola, Korsholm

(Bild https://www.google.com/search?q=kuni+vassor+skola&sxsrf=ALeKk00KjintAXNe1ZWoFIlks-tpeNFCtQ:1607245567846&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MZifuPBuJfh6tM%252C27fhLs3wGgnsYM%252C_&vet=1&usg=K_89q_Xh9egDitmsBjnGiiysavbnU%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiVm42pgLntAhVBkMMKHRSWAFIQuqIBMAp6BAgUEAM&biw=1024&bih=625#imgrc=MZifuPBuJfh6tM ) 2014 hade Kuni-Vassor skola 46 elever och 2017 väntades skolan ha minst 56 elever. Skolan var inrymd i en gammal byggnad som var tillbyggd på 90-talet tillsammans med dagiset. – En bra byggnad i bra skick, där Läs mer…

Östensö skola, Pedersöre

(Bild https://www.pedersore.fi/fi/barn-and-skola/pedersoeren-koulut/oestensoe-skola/) Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen. Detta läsår finns det 50 elever i åk 1-6. Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en specialklasslärare Läs mer…