Blindskolan, Helsingfors

  (Bild Maaret Louhianen, Helsingfors stads museum) Svenska  Blindskolan på Ehrenfeltsvägen 13. Skolan var åren 1865–2015 en specialskola i Helsingfors för synskadade. Initiativ till grundandet av skolan togs av O.E.Borg vid Manillaskolan i Stockholm och drevs av Uno Cygnaeus med ekonomiska och diakona Läs mer…

Östensö skola, Pedersöre

(Bild https://www.pedersore.fi/fi/barn-and-skola/pedersoeren-koulut/oestensoe-skola/) Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen. Detta läsår finns det 50 elever i åk 1-6. Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en specialklasslärare Läs mer…

Haga skola, Vasa

(Bild https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/smabarnspedagogik-och-skolor/grundlaggande-utbildning/skolor/svensksprakig-grundlaggande-utbildning/haga-skola/ ) Haga skola finns i Gamla Vasa i omedelbar närhet till både historiska platser och naturen. Det är lätt för oss att variera lärmiljöerna, eftersom biblioteket, konstgräsplanen, skogen, Alkula, idrottsplanen, butiken och Gamla Vasa ruiner finns på gångavstånd. Vi Läs mer…

Kyrkostrands skola-Jungmans skola, Jakobstad

(Bild https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/svensksprakiga-skolor/kyrkostrands-jungmans-skola-0-9 ) Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika Läs mer…