Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Helsingfors

(Foto 2021) Sjukvårdsinstitutet verkade 1947-1998. Sjukvårdsutbildningen i Helsingfors uppkom på två vägar: 1867 genom diakonissanstalten och som sjuksköterskekurser vid länssjukhusen . Vid Maria sjukhus startade en sjuksköterskeutbildning 1909. Utbildningen var tvåspråkig. Kurserna blev med tiden treåriga. Den Idmanska kommitténs förslag Läs mer…

Svenska barnträdgårdsseminariet, Jakobstad

Skolgatan 11 (Bild: https://blogs2.abo.fi/tritonia2018/author/67/ ) År 1958 inledde Svenska barnträdgårdsseminariet sin verksamhet i Jakobstad. Seminariet hade grundats för att åtgärda bristen på svenskspråkiga barnträdgårdslärarinnor i landet och efter en lång dragkamp om placeringsort valdes slutligen Jakobstad framom Helsingfors eller Vasa. Seminariets första Läs mer…