Kronoborgs högre lantmannaskola, Kronoborg i Viborgs län

År 1896 ombildades det å Kronoborgs hofläger i Viborgs län sedan 1877 inrättade landtbruksinstitutet till en högre landtbruksskola med två-årig praktisk-teoretisk kurs och med ändamål att bibringa eleverna de kunskaper, som erfordras vid själfständig verksamhet inom jordbruket. Den teoretiska undervisningen Läs mer…

Borgå medborgarskola, Borgå lk

På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men Läs mer…