Practicum, Helsingfors och Borgå

Prakticum är en yrkesläroanstalt som ger såväl grundläggande yrkesutbildning som fortbildning. Läroanstaltens hemstad är Helsingfors, men den har också utlokaliserad utbildning särskilt i Borgå. Skolan fortsatte 1996 yrkesutbildningstraditionerna från Mellersta Nylands yrkesskola i Helsingfors först under namnet Practika. Rektorer: Harriet Läs mer…

Tölö gymnasium, Helsingfors, period IV

  (Bild Internet) Tölö gymnasium på Sandelsgatan 3 uppstod genom en sammanslagning av Åshöjdens gymnasium och Lönnbäckska gymnasiet och verkade till 1975 då skolan slogs ihop med gymnasiet Svenska normallyceum och fortsatte sin verksamhet på Sandelsgatan 3. Svenska normallyceums gymnasiums Läs mer…

Svenska aftonläroverket (Aftis), Helsingfors

(Foto 2014) Skolan verkade åren på Högbergsgatan i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade skolan Läs mer…

Östra svenska läroverket, Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfor och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I Läs mer…

Svenska flickskolan (Ottelinska skolan), Helsingfors

(Bild Helsingfors stadsmuseum) Skolan grundades 1919 som Svenska fruntimmerskolan i Helsingfors. Senare har den också kallats Ottelinska skolan.  Skolan verkade på Arkadiagatan 24 och kallades i folkmun “Arken”. 1919 omvandlades Fruntimmerskolan det till ett nioklassigt flicklyceum. 1929 blev det ett Läs mer…