Kronoborgs högre lantmannaskola, Kronoborg i Viborgs län

År 1896 ombildades det å Kronoborgs hofläger i Viborgs län sedan 1877 inrättade landtbruksinstitutet till en högre landtbruksskola med två-årig praktisk-teoretisk kurs och med ändamål att bibringa eleverna de kunskaper, som erfordras vid själfständig verksamhet inom jordbruket. Den teoretiska undervisningen Läs mer…

Svenska samskolan, Fredrikshamn

(Bild Haminan kaupunginmuseo)   Skolan har gått under namnen Svenska realskola i Fredrikshamn 1877-1881 Privata svenska reallyceum i Fredrikshamn 1881-1901 Fredrikshamns stads svenska samskola 1895-1907 Svenska samskolan i Fredrikshamn 1907-1911 Skolan ägdes 1877-1895 av Realskolaktiebolaget, 1895-1907 Fredrikshamns stad, 1907-1911 Aktiebolaget Läs mer…