Kovjoki-Markby skola, Nykarleby

(Bild https://kovjoki-markby.webnode.se/ ) År1986 firade Kovjoki skola 100 år. En kort historik kan läsas p webben  http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/lundqvistkkv/kovjoki/02forts.html Skolans existens har varit hotad en tid. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/368672 Angående Kovjoki-Markby skola beslöt fullmäktige att skolan stängs redan till hösten 2019 som planerat. Eleverna från Läs mer…

Hirvlax skola, Nykarleby

(Bild https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/hirvlax-skola ) Den första folkskolan i Hirvlax inledde sin verksamhet i september år 1894. Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 1968 och år 1993 tillbyggdes en gymnastiksal. Hösten 2013 togs det nya förskoleutrymmet i bruk. Hirvlax skola är en trelärarskola med Läs mer…

Haga skola, Vasa

(Bild https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/smabarnspedagogik-och-skolor/grundlaggande-utbildning/skolor/svensksprakig-grundlaggande-utbildning/haga-skola/ ) Haga skola finns i Gamla Vasa i omedelbar närhet till både historiska platser och naturen. Det är lätt för oss att variera lärmiljöerna, eftersom biblioteket, konstgräsplanen, skogen, Alkula, idrottsplanen, butiken och Gamla Vasa ruiner finns på gångavstånd. Vi Läs mer…

Öja skola, Karleby

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/oja_skola/sv_SE/Oja_skola/ ) Öja skola är en liten byskola som ligger naturskönt invid havet, ca 20 km från Karleby centrum. Öja byacenter, som också används av skolan, ligger beläget bredvid skolbyggnaden. I byacentret finns också Öja daghem och förskola. Tack Läs mer…

Villa skola, Karleby

(Bild  https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/villa_skola/sv_SE/Villa_skola/ ) Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen. Skolan är bland de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området. Skolan erbjuder mångsidig undervisning inom alla tre stödområdern, Läs mer…

Såka skola, Karleby

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/saka_skola/sv_SE/saka_skola/ Såka skola ligger naturskönt “på landet” ca 12 km från stadskärnan. Intill skolan finns Såka byagård med daghem och förskola. Skolan och byagården samarbetar; skolan äter skollunchen i byagården, byagårdens gymnastik-/festsal är i flitig användning, också eftisverksamheten sköts från byagården. Läs mer…

Kyrkbackens skola, Karleby

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/kyrkbackens_skola/sv_SE/kyrkbackens_skola/ ) Kyrkbackens skola verkar för tillfället i fastigheten Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman vid Vingesgatan 18. Från och med den 1.8.2016 tog vi i bruk den nya läroplanen. Bekanta dig med Karleby stads lokala läroplan. I vår skola vill vi Läs mer…

Nordiska konstskolan, Kronoby

(Bild tps://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Nordiska konstskolan grundades 1984 med Tage Martin Hörling som förste rektor. Tanken var att skapa en förberedande skola för konstnärliga högskolestudier och att ge de studerande en så bred och varierad undervisning som möjligt. Skolans profil var starkt nordisk med både Läs mer…

Kronoby folkhögskola, Pedersöre

(Bild https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Rektors översikt ldag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. lnternatet har fått några nya rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen är nya och fina. De yttre förutsättningarna med Läs mer…