Dagsmarks svenska folkskola, Lappfjärd

(Bild  https://www.finna.fi/Record/sls.%25C3%2596TA%2B295_%25C3%25B6ta%2B295%2Bfoto%2B2897/HierarchyTree?recordID=sls.%25C3%2596TA%2B295_%25C3%25B6ta%2B295%2Bfoto%2B2897) Ur fotoserien Gårdar i Lappfjärd och Härkmeri. Dagsmarks folkskola – lågstadieskola 100 år : 1878-1978 Bergman, Celia ; Bergman, Nils ; Lind, Einar Dagsmarks skola 1978

Kvevlax hemslöjdsskola, Kvevlax

Sedan 1907 hade Österbottens svenska lantbrukssällskap haft hand om regionens hemslöjdsskolor och avsikten var att föreningen Österbottens hantverk r.f. skulle överta denna uppgift. Detta skedde 1917 då hemslöjdsföreningen övertog verksamheten vid hemslöjdsskolorna och även alla andra ärenden som gällde hemslöjd. Läs mer…

Kvevlax folkskola, Kvevlax

Kvevlax (Koivulahti på finska) är en kyrkby i Korsholms kommun i Finland, 15 kilometer norrut längs riksväg 8 från Vasa. Kvevlax blev en självständig församling 1857 och var en egen kommun före sammanslagningen med Korsholm den 1 januari 1973. Kvevlax har en skola (årskurs 1-6) och en förskola, samt ett eftis och Läs mer…