Kuusankoski svenska skola, Kuusankoski

Svenska skolan flyttade till byggnaden,Keskustan koulu, Mäenpääntie 23,under sommaren 2015.Skolan verkar 2017 i ändan av Keskustan koulu och har tillgång till alla specialutrymmen i skolhuset. Tidigare har skolan haft eget hus på annat ställe. Bilden är från internetsida 2019. https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/svenskaskolan

Kuokkala svenska skola, Jyväskylä

(foto 2019) Kuokkala svenska skola är sedan hösten 2018 en självständig kommunal skola i Jyväskylä, som fungerar i samma byggnad som finskspråkiga Kuokkalan yhtenäiskoulu. Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Den första undervisningsgruppen startade sin skolgång i åk Läs mer…