Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg

(foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det svenskspråkiga Läs mer…

Svenska flicklyceet, Helsingfors

Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Skolan Läs mer…

Strömborgska skolan, Borgå

Högstadieskola som är belägen vid åstranden i centrum av Borgå. Skolan upprätthölls av Wilhelmina Nordström 1863-1878, av Johan E.Strömborg 1878-1900, av Anders Allardt 1900-1913, av  1913-1972 Aktiebolaget Privata Svenska Fruntimmersskolans i Borgå, och 1972-1975 av Borgå stad som Strömborgska läroverket Läs mer…

Svenska Lyceum (Revan), Helsingfors

(Foto 2014) Läroverket verkade 1831-1972. Helsingfors lyceum  (Bööks lyceum) var Finlands första privatläroverk. Skolan grundades 1831 genom Lördagssällskapet som ett tecken på att romantiken och nyhumanismens pedagogiska idéer hade spritt sig till Finland. Skolan var först 6-klassig, blev snart 7-klassig Läs mer…