Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg

(foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det svenskspråkiga Läs mer…

Tölö svenska Samskola, Helsingfors

Den privata skolan, populärt kallad “Zillen” grundades av ingenjör Laurin Zilliacus år 1928. Skolan var ett 8-klassigt läroverk. Skolschemat innehöll en reservation för självständigt arbete i enlighet med Daltonsystemet i USA. Grupparbeten rapporterades skilt i årsredovisningen. Eleverna arbetade enligt ett Läs mer…

Svenska flickskolan, Helsingfors

Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Skolan Läs mer…

Strömborgska skolan, Borgå

Högstadieskola som är belägen vid åstranden i centrum av Borgå. Skolan upprätthölls av Wilhelmina Nordström 1863-1878, av Johan E.Strömborg 1878-1900, av Anders Allardt 1900-1913, av  1913-1972 Aktiebolaget Privata Svenska Fruntimmersskolans i Borgå, och 1972-1975 av Borgå stad som Strömborgska läroverket Läs mer…