Kimo skola, Vörå

(Bild https://www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/skolor/kimo-skola-ak-1-6/) Kimo skola ligger mitt i Kimo by. Under läsåret 2020–2021 finns 27 elever i skolan fördelat på två basgrupper. I samma byggnad finns också förskola och daghem. I skolan jobbar två klasslärare,  en timlärare, speciallärare och ett skolgångsbiträde. Läs mer…