Årsberättelse 2015

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf. Verksamhetsberättelse 2015 Allmänt Enligt stadgarna ges årsberättelsen numera per verksamhetsår, dvs. från årsmöte till årsmöte, medanbokslutet uppgörs per kalenderår.   Verksamhetsåret 2015–16 präglades av utgivningen av föreningens trettiofemte årsbok, dvs. Skolhistoriskt arkiv nr 35. Temat för den var Läs mer…