Skolhistoriskt Arkiv 36

Inledning                                                                                                        

        Urban Fellman
       Grundtvig och folkhögskolan                                                                       

        Erik Geber
       De finlandssvenska folkhögskoloras uppkomst och utveckling – en översikt

        Alice Lillas
        Medborgarinstituten i bildningens tjänst

        Martin Gripenberg
        Sibbo svenska medborgarinstitut – en framgångssaga

        Barbro Wigell-Ryynänen och Erik Geber
        De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland

        Erik Geber
        Nykterhetsrörelsens fostrande arbete

        Björn Wallén
        Svenska studieförbundet – i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

        Lars D. Eriksson
        Å andra sidan görs bildningens gärning alltid i öknar

        Gustav Björkstrand
        Kyrkans fostrande verksamhet

        Erik Geber
        Skolhistorisk översikt 2015-2017

        Författarna i detta numme