St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmerskolans lokaliteter som ern fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet sjönk upphörde statbidrsaget och 1913 måste skolan upphgöra. Se vidare uppgifter om Antellska skolan. Av Kurt Thodéns artikel i Skolhistoriskt Arkiv framgår att en orsak till att skolan måste upphöra med sin verksamhet var att det Gammalfinska partiet i St. Mickel motarbetade skolan och upplevde den som ett instrument för att försvenska finskspråkiga ungdomar på orten. Skolan blev således ett offer i den då pågående språkstriden där finskspråkiga kretsar upplevde svenskan som ett hinder för framväxten av en finskspråkig kultur.

Thodén Kurt: Svenska skolhistoriska föreningens verksamhet åren 1949-1959. Skolhistoriskt Arkiv 5/1959, 14-44.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/antellska.htm[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *