Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, Helsingfors

Svenska skolan för synskadade

Blindskolan 1

(Bild https://www.google.com/search?q=svenska+skolan+f%C3%B6r+synskadade&sxsrf=ALeKk01tw6E5WETACh-fG4ncItfe8r7rcw:1609488280640&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ojTI3klwiYOrGM%252CSoOsgDp3SN-VqM%252C_&vet=1&usg=K_3i1G7MJencBok488xc002tPH8t0%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiP9PKJo_rtAhVosYsKHZGeAF4QuqIBMAp6BAgWEAM&biw=1536&bih=754)

Svenska skolan för synskadade, före 1985 Blindskolan i Helsingfors,[2] var åren 1865–2015 en specialskola i Helsingfors för synskadade. Skolan sammanslogs 2015 med fem andra specialskolor och bildade Valteriskolan men bevarades som den skilda enheten Skilla.[3]

Blindskolan i Helsingfors grundades 1865 av Uno Cygnaeus som under studieresor i Europa hade kommit i kontakt med skolor som undervisade synskadade. Skolan var initialt svenskspråkig men kom att bli tvåspråkig

SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE 150 ÅR

År 1865 grundade Uno Cygnaeus blindskolan i Helsingfors, som sedan år 1985 heter Svenska skolan för synskadade. I år firar skolan alltså 150 år av verksamhet.

Uno Cygnaeus kom under studieresor i Europa i kontakt med skolor som undervisade också synskadade, och i egenskap av inspektor för folkskolväsendet kunde han några år senare arbeta för att sådan undervisning skulle inledas också i Finland. Skolans första föreståndare, Mathilda Linsén, skickades även hon ut på studieresor för att titta på blindundervisningen utomlands, och därefter kunde en provisorisk blindskola grundläggas.

I början var skolan helt svenskspråkig, för att sedan bli tvåspråkig emellan. På 1890-talet blev skolan statlig, och i samma veva togs också den provisoriska ställningen bort. År 1967 delades språken åt, och Svenska Blindskolan var igen en egen enhet.

Dagens Svenska skolan för synskadade har ett mångfacetterat arbetsfält, med fyra olika områden. Dels består arbetet av den statliga specialskolan med inskrivna elever, dels av ett center för lärande och kompetens med handledning och stödtjänster för elever i de kommunala skolorna, dels av elevhem, och slutligen av resurscentret SPERES, som fungerar som ett specialpedagogiskt nätverk.

Själva skolan är elvaårig, med två förskoleår och grundskola, med möjlighet till ett tionde påbyggnadsår. Skolan antar i första hand elever med synskador kombinerade med andra funktionsnedsättningar. Elevhemmet ordnar både boende, korttidsvård, morgon- och eftermiddagsvård samt boende vid stödperioder för elever inkluderade i kommunala skolor.

Centret för lärande och kompetens erbjuder handledning i skolor och daghem, inom synpedagogik, hörselpedagogik samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

SPERES, finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum, är en resurs som koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland.

I nuläget är stora förändringar på gång för Svenska skolan för synskadade. Från 1.8.2015 övergår skolan helt i Valterinätverket av statliga specialskolor, och fortsätter verka som en integrerad del av Valteri. Svenska skolan för synskadade och Speres byter i samma veva namn till det gemensamma Skilla.

Skolans 150 år firades med en jubileumsfest den 28 maj.

Text Katja Helenelund

Källa Linnanmäki, K. (2014). Rätten till utbildning. Framtidsperspektiv för Svenska skolan för synskadade. Tankesmedjan Magma.

Foto Valteri.fi Laura Pursiainen

Svenska blindskolan var föregångare till >Svenska skolan för synskadade:

Blindskolan

(Bild Maaret Louhianen, Helsingfors stads museum)

Svenska  Blindskolan på Ehrenfeltsvägen 13. Skolan var åren 1865–2015 en specialskola i Helsingfors för synskadade. Initiativ till grundandet av skolan togs av O.E.Borg vid Manillaskolan i Stockholm och drevs av Uno Cygnaeus med ekonomiska och diakona motiveringar. Första året hade skolan bara en elev, som redan hade studerat två år vid Manilla-institutet i Stockholm. men senare ökade elevantalet till 12. Skolans första lärare och föreståndare var Mathilda Linsén. Hon ansåg att målen med undervisningen skulle vara de samma som i folkskolan.Skolan bytte namn 1985 till Svenska skolan för synskadade. Blindskolan i Helsingfors grundades 1865 av Uno Cygnaeus som under studieresor i Europa hade kommit i kontakt med skolor som undervisade synskadade. Skolan var initialt svenskspråkig men kom under ett antal år att bli tvåspråkig.

(Bild Jossfolk .G. Bildning för alla 2001, 92)

Blindskolan verkade först i Östra Brunsparken. Åren 1872-1876 verkade den vid Konstantinsgatan (Sjötullsgatan) 22 och flyttade därefter till Manegegatan 5. Ett nytt rymligare skolhus vid Första Linjen togs ibruk 1892. År 1892 blev blindskolan finskspråkig med en svensk avdelning. Då hade skolan 19 svenskspråkiga elever.

 

Blindskolan A

(Bild Maaret Louhelainen, Helsingfors stads museum)

K-G. Jossfolk(2001) Bildning för alla. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f., 89-93.[:]

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *