[:sv]Kirjala folkskola, Pargas[:fi]Kirjala folkskola, Pargas[:]

[:sv] (Foto 2019) Redan år 1898 gavs till kommunerna en förordning om skolornas placering. Enligt denna förordning indelades kommunerna i skoldistrikt på så sätt, att skolvägen för eleverna inte överskred 5 km. Byggandet av nya skolor innebar en stor belastning Läs mer …