Minervaskolan, Helsingfors, Laguska skolan, period IV

[:sv] Minervaskolan i Helsinfgfrs. (Foto 2019) (Bild Geber Erik: Det nuvarande finlandssvenska gymnasienätets uppkomst, Skolhistoriskt Arkiv 31/2007, 157.) Skolhuset vid Apollogatan 12 i Helsingfors spelade vid övergången till grundskolan en nyckelroll i fusionen av de privata läroverken i centrum av Läs mer …