Tekniska skolan/läroanstalten, Helsingfors

Yrkesutbildningen i Helsingfors startades av Jonathan Reuther. Efter att ha genomgått Polytekniska institutet 1885-1886, 1891-1892, 1898 och 1904 reste Reuter till Tyskland, Österrike, Schweiz med flera länder där han studerade undervisningen i lägre tekniska skolor, yrkesskolor och hemslöjd. Han redogjorde för sina rön i olika rapporter. Läs mer …

Minervaskolan, Helsingfors, Laguska skolan, period IV

[:sv] Minervaskolan i Helsinfgfrs. (Foto 2019) (Bild Geber Erik: Det nuvarande finlandssvenska gymnasienätets uppkomst, Skolhistoriskt Arkiv 31/2007, 157.) Skolhuset vid Apollogatan 12 i Helsingfors spelade vid övergången till grundskolan en nyckelroll i fusionen av de privata läroverken i centrum av Läs mer …