Västra Nylands folkhögskola, Karis

(Bild VNF) Västra Nylands Folkhögskola är en finlandssvensk folkhögskola i Karis i staden Raseborg. VNF bildades 1905 i Karis, flyttade senare till grannkommunen Pojo, men återkom till Karis 1978 där den sedan dess har verkat vid Pumpviken. Skolan meddelar undervisning Läs mer …