[:sv]Torasbacka folkskola, Borgå lk[:]

[:sv]torasbacka

(Foto Sirén,1997, 407)

Elever och lärare i Torasbacka folkskola, troligen läsåret 1904-05. I mitten sitter lärarinnan Elisabet Rantala. Hon sitter på golvet med benen i kors som en skräddared. Hon gifte sig sedan med skräddaren Yrjö Vaara.

År 1953 ville fullmäktige sammanslå Torasbacka och Karsby distrikt med Gammelgårds distrikt med skolhus på ny plats. Då det inlämnades besvär mot beslutet inlämnades aldrig någon anhållan sändes till Skolstyrelsen. I stället bygdes Karsby folkskola. Då elevprognoserna för Karsby sedan visade sig ha varit alltför optimistiska förenades Karsby med Torasbacka ånyo 1971.

(Foto Sirén, 1997, 427)

Av Siréns text framgår inte klart om det i Torasbacka undervisads på svenska, finska eller båda språken, men då skolan tidvis hade elever  från Karsby torde åtminstone svenska ha använts (Sirén 1997, 410).

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende 1980

Förteckning över folkskolorna

Sirén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *