Universitetsgatans, Trädgårdsgatans folkskola, Åbo

På 1920-talet fanns det tre svenskspråkiga folkskolor i Åbo. Sirkkala och Cygnaeus folkskolor har fortsatt som grundskolor, medan Universitetsgatans folkskola som på 30-talet flyttade till Trädgårdsgatan rätt snart ändrades till en helt finskspråkig folkskola. Saken var den att folkskolväsendet i Åbo på 1920-talet ännu var rätt språkligt integrerat. (Ikonen 2017, 98 )

Ikonen, Kimmo:  Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *