Munksnäs svenska samskola, Helsingfors

Munksnäs samskola

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar)

Skolan grundades av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades dePontska skolan. Från 1930 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Vid övergången till grundskolan 1970 ändrades skolan till Munksnäs högstadium och i början av 2010-talet sammanslogs den med Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola och Haga lågstadieskola till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola under namnet Hoplaxskolan.

  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

    Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *