Hoplaxskolan, Munksnäs högstadieskola, Helsingfors

Munksnäs samskola

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar)

Skolan grundades som Svenska samskolan i Helsingfors av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades du Pontska skolan. Från 1930 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Under de första åren genomförde skolan en stark samutbildning och pedagogisk utveckling. I skolans läsplan ingick moraliska och sociala studier som separata ämnen redan på 1910-talet. Skolan var 9-klassig eftersom den  från och med hösten 1919 hade det en särskild kvinnlig utbildningslinje. När Helsingfors stad bytte till grundskolesystemet gick skolans gymnasieklasserr samman med skolan Nya svenska Läroverket (Lärkan) i Södra Haaga.

Munksnäs svenska samskolas elevantal 1945-1975: 1945 179, 150 209, 1955 295, 1960 450, 1965 551, 1970 556, 1975 437 elever

Vid övergången till grundskolan 1970 ändrades skolan till Munksnäs högstadium och i början av 2010-talet sammanslogs den med Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola och Haga lågstadieskola till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola under namnet Hoplaxskolan.

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs där skolans årskurser 6-9 verkar i f.d. Munksnäs högstadiums, tidigare Munksnäs svenska samskolas utrymmen samt för årskurserna 0-5 i tidigare Munksnäs lågstadium. De resterande enheterna är i Haga (0-5), Kårböle (0-5) och Sockenbacka (1-2) och verkar i utrymmen där motsvarande lågstadium fungerade tidigare. Se ifrågavarande skolor för deras tidigare historia!

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/munksnas6-9

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/hoplaxskolan

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/sockenbacka

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/haga

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/karbole

  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.’
  • Wikipedia
  • Privatläroverken

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.