Hoplaxskolan, Munksnäs högstadieskola, Munksnäs svenska samskola, Svenska samskolan i Helsingfors (du Pontska skolan), Helsingfors

Munksnäs samskola

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar)

Skolan grundades som Svenska samskolan i Helsingfors av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades du Pontska skolan. Från 1930 ombildades den till Munksnäs svenska samskola.

Munksnäs svenska samskolas elevantal 1945-1975: 1945 179, 150 209, 1955 295, 1960 450, 1965 551, 1970 556, 1975 437 elever

Vid övergången till grundskolan 1970 ändrades skolan till Munksnäs högstadium och i början av 2010-talet sammanslogs den med Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola och Haga lågstadieskola till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola under namnet Hoplaxskolan.

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs där skolans årskurser 6-9 verkar i f.d. Munksnäs högstadiums, tidigare Munksnäs svenska samskolas utrymmen samt för årskurserna 0-5 i tidigare Munksnäs lågstadium. De resterande enheterna är i Haga (0-5), Kårböle (0-5) och Sockenbacka (1-2) och verkar i utrymmen där motsvarande lågstadium fungerade tidigare. Se ifrågavarande skolor för deras tidigare historia!

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/munksnas6-9

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/hoplaxskolan

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/sockenbacka

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/haga

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/hoplaxskolan/kontakt/karbole

  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *