Föreningens publikationer

Skolhistoriska föreningen

Skolhistoriskt Arkiv nr 39 Tema: Lärarnas ork Publiceras 2023
Skolhistoriskt Arkiv nr 38 Tema: Läromedel Publicerad 2021
Skolhistoriskt Arkiv nr 37 Tema: Skoladministration Publicerad 2019
Skolhistoriskt Arkiv nr 36 Tema: Den fria bildningen  Recension 2017
Skolhistoriskt Arkiv nr 35 Tema: Yrkesutbildningen Recension 2013
Skolhistoriskt Arkiv nr 34 Tema: Lärarna som kulturbärare Publicerad 2011
Skolhistoriskt Arkiv nr 33 Tema: Uno Cygnaeus och folkskolan i Finland. Publicerad 2009
Skolhistoriskt Arkiv nr 32 Publicerad 2007
Skolhistoriskt Arkiv nr 31 Publicerad 2005
Skolhistoriskt Arkiv nr 30 Publicerad 2003

 

Förteckning över artiklarna i Skolhistoriskt Arkiv enligt författarna SA1 – SA 36.