Skoladministrationen

 

Skolhistoriskt Arkiv 37:

Erik Geber: Inledning

Erik Geber: Skolstyrelsens svenskspråkiga avdelning

Erik Geber: Studentexamen ur svensk synvinkel

Martin Gripenberg: Inspektorerna var folkskolans eldsjälar

Bo Rosenberg:Den kommunala skolförvaltningen från 1970-talet till början av 2000-talet

Erik Geber: De svenska privatskolorna och deras betydelse

Karl-Gustav Jossfolk: Vår grundskola – eget system eller kopia

Martin Gripenberg: Skolhistorisk översikt 2017-2019

Författare i detta nummer