Aktuellt

 

                                                                                                                                              Föreningen grundades 1949 och dess hemort är Helsingfors. Den hör till de vetenskapliga samfunden i Finland. Dess ändamål är enligt stadgarna att upprätthålla intresset för skolhistoria även på svenska i Finland. I detta syfte ger föreningen vartannat år ut en årsbok, Skolhistoriskt arkiv. De som forskar i skolhistoria i Finland har möjlighet att få uppsatser, i undantagsfall t.o.m. hela verk publicerade i årsboken. Årsboken innehåller också översikter av aktuell skolhistorisk forskning.

Föreningen anordnar seminarier och andra sammankomster kring aktuella skolhistoriska teman. Verksamheten upprätthålls med frivilligt arbete, medlemsavgifter och understöd från olika fonder och stiftelser.

Föreningen har 3.11.2021 publicerat Skolhistorisk Arkiv 38 med temat Läromedel.

Temanummer planeras också i fortsättningen. Artiklar mottages med tacksamhet. Artiklar kan sändas till föreningens sekreterare.

Årsboken säljs av Vetenskapsbokhandeln. Den kan också beställas av föreningens sekreterare.

Föreningen leds av en styrelse, vars ordförande för närvarande är undervisningsrådet, fil.lic. Erik Geber och sekreterare fil.lic. Martin Gripenberg. Den samarbetar med Suomen kasvatus- ja kouluhistoriallinen Seura och med Föreningen svensk undervisningshistoria i SverigeLänkar till föreningens övriga samarbetspartner hittar du här.

Vi som verkat hela arbetslivet inom den svenska skolan i Finland anser att vår arbetsinsats inte får glömmas bort. Det är ju arbetet vi har varit med om som fört fram till den skola vi har idag med de framgångar den uppnått bl.a. i PISA jämförelser och SKILL tävlingar.

Föreningens stadgar kan läsas här.

Föreningens årsmöten  och årsberättelser finns på nätet.

WordPressbloggen kan läsas genom att klicka på W ovan denna text. Nya bloggar har emellertid inte skrivits efter 2021 eftersom en 80-åring kan ha svårt att träffa tidens puls.

 

Här på föreningens webbsida kan du också se bilder av många finlandssvenska skolor. De skolor som finns på sidan hittar du i bifogade Skoldatabas under rubriken De svenskspråkiga skolornas historia i Finland.

Kom med i föreningen så får du våra publikationer där skolans historia refereras och ett forum där du kan publicera egna skolminnen och egen skolhistorisk forkning. Bli medlem! Sänd e-post tillsekreterare.