Skohistoriskt Arkiv – Erik Geber – Om lärarens ork 2024

Om lärarens ork

Erik Geber konstaterade att det tidigare talades mycket om elevernas ork med de omfattande studierna. Men på 1960- och 1970-talen började man också tala om lärarens ork med undervisningsarbetet. En av de viktigaste orsakerna var sparprogrammen som drabbade lärarnas entusiasm för sitt arbete. De lokala läroplanerna som började införas på 1980-talet upplevdes nog som ett dubbelarbete. På 2000-talet kom det sedan nya krav med inkludering av svaga elever för att minska det exploderande behovet av specialundervisning.

Läroböckerna har blivit mångsidigare, men det innebär att lärarna oftare än tidigare måste sätta sig in i de nya. Läraren har fått tillgång till många nya hjälpmedel. De borde underlätta lärarens arbete, men de kräver mera tekniskt kunnande som stjäl tid av själva undervisningen. Distansundervisningen under pandemin blev extra mödosam bl.a. i matematiken.

Trots svårigheterna orkar de flesta lärare ändå. Tidigare var många lärare uppskattade mångsysslare som ledde körer och idrottsföreningar, men numera möter man inte längre lika ofta lärare som är engagerade utanför yrket. Klagomålen över förkortade ferier och mera planeringsuppgifter är en orsak.  För många lärare är det dock idealiteten och för ämneslärare kärleken till ämnet som har burit dem genom åren.