Skolhus

Bilder av skolor på Skolhistoriska föreningens webbsida år 2020.

Skolhus byggdes med tanke på en bestämd skola för att möta ett specifikt behov och utgöra bästa möjliga lärmiljö. Skolhuset skall aldrig ses som ett tomt skal i vilket olika verksamheter har funnits emedan dess arkitektur i många avseenden har påverkat den verksamhet som där har försiggått. Det är den elever och lärare minns. De trånga eller rymliga klassrum där luften kanske tog slut eller det fanns utrymme för olika grupparbeten. I gymnastik, slöjd- eller handarbetssalar och andra specialutrymmen som var mer eller mindre funktionsdugliga tillbringades många timmar. Också skolgården och dess utrustning eller brist på sådan utgör en integrerad del av lärmiljön.

Senare har kanske skolsystemet eller behovet ändrats och då har skolan ändrats eller byggts till. I många fall har den gamla skolan försvunnit och skolhuset tagits i bruk av en annan skola eller får tjäna ett annat syfte.

Under sin verksamhet har skolhuset besökts av lärare, elever/studerande för vilka skolhuset har tjänat som deras arbets- eller lärmiljö under kortare eller längre tid. På så sätt har skolhuset blivit en viktig del av personernas tid vilken ger upphov till erfarenheter och minnen.

Här kan skolhusen sökas landskaps- och kommunvis:

Nyland

Åboland

Åland

Österbotten

Övriga Finland