Nyland

Allmänbilade skolor, S=skolor i specialundervisningen, Y=skolor inom yrkesutbildningen, FB=skolor inom fritt bildningsarbete,

Blåfärgade skolnamn har en länk till ytterligare uppgifter om skolan.

 

Borgå stad (inklusive Borgå landskommun)

Alho folkskola, period III

Andersböle-Veckoski skola, period III-IV

Barnens by folkskola, period III

Bergsta småskola, period III

Bjurböle folkskola, III

Boe folkskola, period III

Borgå elementarläroverk, period II

Borgå folkakademi, period III-V, FB

Borgå Lyceum/gymnasium, period I-V

Borgå hantverks- och konstindustriskola, period III-IV, Y

Borgå hjälpskola, Specialskolan, Cygnaeusskolan, period III, S

Borgå medborgarskola, period III

Borgå medborgarinstitut, Tolkis arbetarinstitut period III-V, FB

Borgå pedagogi, period I

Borgå trivialskola, period I-II

Borgå ångsågs folkskola, period III

Dövskolan, period III-IV, S

Ebbo/Pirlax folkskola, period III

Eklöfska skolan, period IV-V

Emsalö/Bengtsby folkskola, period III

Eva mosters skola, period II-III

Fagersta folkskola, period III

Finnby folkskola, period III

(Folkhälsans )Hindhår hemvårdsskola, period III-IV, Y

Gammelbacka/Haiko skola, period III

Haiko småskola, period III

Hindhår skola, period III-V

Högre elementarskolan i Borgå, period II

Högvalla hushållslärarseminarium, Hushållsskolan, Hemvårdsskolan, period III, Y

Illby skola, Siggböle småskola, period III-IV

Inveon, period III-IV, Y

Jackarby folkskola och småskola, period III

Karsby folkskola, period III

Kerko folkskola, period III

Kiala småskola, period III

Kråkö folkskola, period III-IV

Kullo skola, period III-V

Kvarnbackensskola, period III-V

Lill-Pellinge folkskola, period III

Lyceiparkens skola, period III-V

Melanderskans stuga, period III

Norrveckoski folkskola, period III

Nyby folkskola, period III

Nygård folkskola, period III

Näse skola, period III-IV

Pellinge skola, period III-IV

Privata svenska fruntimmersskolan/flickskolan, period II-III

Prästgårdsbackens folkskola och småskola, period III

Pörtö folkskola, period III

Sannäs skola (Bosgårds folkskola), period III-V

Skavarböle folkskola, period III

Saxby skola, period III

Stor-Pellinge folkskola, period III

Strömborgska skolan, period III-V

Strömsbergs småskola, period III

Svartbäck folkskola, period III

Svartså skola, period III-IV

Svenska folkakademin, period III-IV, FB

Svenska medborgarskolan, period III

Svenska teoretiska kreatursskötarskolan, period III, Y

Söderveckoski folkskola och småskola, period III

Teisala småskola, period III

Tolkis skola, period III-IV

Torasbacka folkskola, period III

Veckkoski folkskola, period III

Veckjärvi folkskola, period III-IV

Vessölandets folkskola, period III

Vårberga skola, period III-V

Ylike folkskola och småskola, period III

 

Bromarv (från 1977 Tenala, från 1993 Ekenäs, från 2009 Raseborg)

Bromarv kyrkoby folkskola, period III

Kägra folkskola, period III

Nitlax folkskola, period III

Orvlax folkskola, period III

Padva folkskola, period III

Rilax folkskola, period III

Täcktom folkskola, period III

Vättlax folkskola, period III

Öby folkskola, period III

 

Degerby (från 1944 Ingå)

Skolorna nämnda i Helena (Lena) Selens bok: Degerby 191944, 1956,1994. (Bermdt Gottberg)

Degerby skola, 1874

Malms folkskola, period III

Solbergs småskola, 1912

 

Ekenäs stad (inklusive landskommun. Från 2009 Raseborg)

Bromarf skola, period III-IV

Ekenäs lägre elementarskola, period II

Ekenäs Forstinstitut, period III-IV, Y

Ekenäs handelsläroverk, period III-IV, Y

Ekenäs hemslöjdsskola, period III-IV, Y

Ekenäs pedagogi, period I

Ekenäs samlyceum, period III

Ekenäs seminarium, period III, Y

Ekenäs sjukvårdsskola, period II-IV, Y

Ekenäs svenska medborgarskola, period III

Harparskog folkskola, period III

Höjdens skola, period III-IV

Prästgårdskolan, period III

Seminarieskolan, period III-V

Skogby skola, period III

Skåldö folkskola, period III-IV

Steinerskolan, period IV-III

Snappertuna skola, period III-IV

Tekniska skolan i Ekenäs, period III-IV, Y

Tenala-Bromarf högstadieskola, period IV-V

Tvärminne folkskola, period III

Vesterby folkskola, period III

Yrkeshögskolan Sydväst, period IV, Y

Österby skola, period III-V

 

Esbo

Alberga svenska folkskola, period III

Bemböle skola, period III-V

Boställsskolan, period III-V

Esbo svenska arbetarinstitut, period V, FB

Esbo svenska hjälpskola, period III

Esbo svenska mellanskola, period III

Finno skola, period III-V, S

Finns folkhögskola, period III-IV, FB

Hakan folkskola, period III

Jousenkaaren folkskola, period III

Jupper folkskola, period III

Karamalmens skola, period III-V

Kilo-Gröndals folkskola, period III

Kungsgårdsskolan, period III

Köklax skola, period III

Lagstad skola, period III-V

Mataskär folkskola, period III

Mattbergsskolan, period III-V

Mattlidens skola, period III-V

Mattlidens gymnasium, period IV-V

Mellersta Nylands folkhögskola, period III

Mårtensbro skola, period III-V

Noux folkskola, period III

Rödskog skola, period III-V

Smedsby skola, period III-V

Storängens skola, period V

Sökövikens skola, period III-V

Träskby folkskola, period III

Träskända folkskola, period III

Vindängens skola, period III-V

 

Grankulla

Granhultskolan, folkskolan, period III-V

Grankulla samskola, period III

Gymnasiet Grankulla samskola, period IV-V

Hagelstamska högstadiet, period IV-V

 

Hangö

Centrumskolan, period III-IV, S

Evangeliska folkhögskolan, period III-IV

Hangö centralskola, period III-V

Hangö gymnasium, period III-V

Hangö samskola, period III

Hangö svenska folkskola, period III

Hangö svenska högstadium, period IV-V

Hangöbyskolan, period III-V

Lappvikskolan, period III-V

Täcktom skola, period III-V

Tvärminne skola, period III-IV

 

Helsinge (från 1972 Vanda)

Björkbacka folkskola, period III

Botby folkskola, period III

Dickursby folkskola, period III

Helsinge medborgarskola, period III

Knapan hjälpskola, period III, S

Käinby folkskola, period III

Tavastby folkskola, period III

Vanda folkskola, period III

Westersundom folkskola, period III

 

Helsingfors

Andra svenska lyceum, period III

Annegatans folkskola, period III

Axxell. period IV-V, Y

Avellanska privatskolan för flickor, period II

Avellanska privatskolan för gossar, period II

Bell-Lancasterskolan, period II

Botby grundskola, Östra svenska läroverket, Botby svenska samskola, Botby högstsdieskola, period IV-V

Botby folkskola, period III

Brändö gymnasium, Brändö svenska samskola, period III-V

Brändö lågstadieskola, folkskola, period III-V

Cygnaeusskolan, Bangatans folkskola (Banan), period III-V

Degerö lågstadieskola, period IV-V

Drumsö lågstadieskola Drumsö folkskola, period III-V

Drumsö svenska samskola, period III

Focum, Folkhälsans yrkesinstitut, period III-V, Y

Grundskolan Norsen, period V

Gymnasiet Lärkan, period III

Gymnasiet svenska normallyceum, period III-V, Y

Haga lågstadieskola, Norra Haga, Södra Haga folkskola, period III-IV

Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), period III-IV

Helsingfors högre elementarskola, period II

Helsingfors lantbruksläroverk, period III

Helsingfors trivialskola, Lägre elementarskolan, period II

Helsingfors lyceum, period III

Helsingfors pedagogi, period I

Helsingfors svenska samskola, period III

Helsingfors småskollärarseminarium, period II, Y

Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, period III-IV, Y

Helsingfors trivialskola, period II

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut (Arbis), period III-V, FB

Hertonäs folkskola, period III

Hoplaxskolan, Munksnäs högstadieskola, Helsingfors, period III-V

Högre svenska handelsläroverket, period III

Högstadieskolan Svenska normallyceum, period III-V

Illergrändens folkskola, period III

Kottby lågstadieskola/Arabia kvartersskola, period III-V

Kårböle skola, period III-IV

Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, period III

Laurellska skolan, period III

Läroverket för gossar och flickor (Brobergska skolan, Broban), period III

Lönnbäckska gymnasiet, period III

Malms folkskola, period III

Mellersta Nylands yrkesskola, period III-IV, Y

Minervaskolan, period IV

Navigationsskolan, period III

Grundskolan Minervaskolan, period IV-V

Munksnäs lågstadieskola, Munksnäs folkskola, period III-IV

Munksnäs svenska samskola, Svenska samskolan i Helsingfors (Muncka, du Pontska skolan), period III

Månsas  lågstadieskola, period IV-V

Nordsjö lågstadieskola, period IV-V

Nya svenska flickskolan (Forsmanska skolan Vilohemmet), period III

Nya svenska läroverket, NSL (Lärkan), period III

Nya svenska samskolan NSS,(Lönnbäckska skolan, Lönkan), period III

Nya svenska privata läroverket för flickor, period III

Odert Gripenbergs flickskola, period II

Privata svenska handelsskolan, period III

Privata svenska flickskolan, period III

Practicum, period IV-V, Y

Rudolf Steinerskolan, period IV-V

Skilla, Svenska skolan för synskadade, Blindskolan, period III-V, S

Sockenbacka skola, Sockenbacka folkskola,  period III-IV

Staffansby lågstadieskola, period III-V

Svenska flicklyceet (Bullan), period III, Y

Svenska flickskolan (Ottelinska skolan ), period II

Svenska fortbildningsläroverket, period III

Svenska fruntimmerskolan, period II-III

Svenska hjälpskolan, period III

Svenska judiska skolan, period III

Svenska lyceum (Reallyceum) (Revan), period III

Svenska medborgarskolan, period III

Svenska normallyceum (Norsen), period III-V, Y

Svenska privata läroverket för flickor (Laurellska skolan), period III

Tölö gymnasium, period III

Tölö högstadieskola (Brobergska högstadieskolan), period IV

Tölö svenska samskola (Zillen), period III

Vallgårds svenska folkskola, period III

Valteriskolan, period V, S

Yrkeshögskolan Arcada, period IV-V, Y

Yrkesinstitutet Practika, period IV, Y

Zacharias Topeliusskolan, period III-V

Åggelby svenska samskola (Ågeli). period III

Åshöjdens grundskola, period IV-V

Åshöjdens gymnasium, period IV

Åshöjdens högstadieskola, period IV-V

Östersundoms skola, period IV-V

Östra svenska läroverket, period III

 

Hyvinge

Hyvinge privata svensk (folk)skola, period III-V

 

Ingå

Om skolorna fins nämnt i Ingå kommuns historia författad av bröderna Brenner (Berndt Gottberg)

Barösunds högre och lägre folkskola, period III-IV

Degerby skola, period III-V

Elgsjö folkskola, period III

Fagerviks högre opch lägre folkskola, period III

Gesterby mejeriskola, period III

Gråmarböle högre och lägre folkskola, period III

Gumböle folkskola, period III

Hjälpskolan, period III

Kyrkfjärdens skola, Kyrkby högre och lägre folkskola, period III-V

Ingarskila högre och lägre folkskola, period III

Johannesbergs högre och lägre folkskola, period III

Medborgarskolan, period III

Själö högre folkskola, period III

Solbergs småskola, folkskola, Degerby, Ingåskola, period III

Sonasunds folkskola, period III

Stormora högre och lägre folkskola, period III

Västankvarns högre och lägre folkskola, period III

Västankvarns jordbruksskola, period III, Y

 

Karis (inklusive Karis landskommun. Från 2011 Raseborg)

Backgränds folkskola, period III

Brasby folkskola, period III

Grabbacka folkskola, period III

Hjälpskolan, period III

Ingvalsby folkskola, period III

Karis-Billnäs gymnasium, period III-V

Karis svenska högstadium, period IV-V

Kila skola, period III

Kaunislahti folkskola, period III

Linkulla folkskola, period III

Lågnäs folkskola, period III

Medborgarskolan, period III

Sannäs folkskola, period III

Svartå folkskola, Svartå stations, Svartå fabriks folkskola (Kvarnbacka folkskola), period III

Västra Nylands yrkesskola, period III-IV, Y

 

Kervo

Svenskbacka skola, period IV-V

 

Kyrkslätt

Bobäck skola, period III-V

Evitskogs skola, period III-IV

Friggesby skola, Porkala folkskola period III-IV

Haapajärvi folkskola, period III

Hindersby folkskola, period III-IV

Karuby skola, period III-V

Kyrkslätts gymnasium, period IV-V

Oitbacka skola, period III-V

Sjökulla skola, period III-V

Tols folkskola, period III

Winellska skolan, period IV-V

Wohls skola, period III-IV

 

Lappträsk 

Hindersby folkskola, period III

Ingarsby folkskola, period III

Kapellby skola, period III

Lantmannaskolan i Östra Nyland, period III

Lindkoski folkskola, period III

Pukaro folkskola, period III

 

Liljendal (Från 2010 Lovisa)

Enboms folkskola, period III

Hommansby folkkola, period III

Michelspiltom folkskola, period III

Reimarsbackens folkskola, period III

Sävträsk folkskola, period III

Östra Nylands folkhögskola, period iii

 

Lojo stad (inklusive landskommun)

Källhagens skola, period V

Lojo pedagogi, period I

Virkby samskola, period III

Virkby medborgarskola, period III

Virkby skola, period III-V

 

Lovisa

Forsby skola, period III-V

Fruntimmerskolan, period II

Generalshagens skola/Centralfolkskolan, period III-V

Haddom skola, period III-IV

Hommansby skola

Kuggom folkhögskola, period III-IV, FB

Köpbacka folkskola, period III

Lovisa gymnasium, period III-V

Lovisanvikens skola, period V

Lovisa pedagogi, period I

Lovisa elementarskola, period II

Lovisa trivialskola, period II

Pernå kyrkoby skola, period III-V

Sävträsk skola, period III

Tessjö skola, period III-V

Valkom folkskola, period III

Lovisa medborgarinstitut, period III-V, FB

Östra Nylands medborgarskola, period III

 

Mörskom

Mörskom svenska skola, Nybro folkskola, period III-V

 

Pernå (delad mellan Borgå och Lovisa 2010)

Baggböle hjälpskola, period III, S

Fasarby folkskola, period III

Forsby skola, period III-IV

Gammelbty folkskola, period III

Haddom folkskola, period III

Isnäs skola, period III-IV

Kabböle folkskola, period III

Pernå kyrkoby skola, period III-IV

Sarvlax folkskola, period III

Sarvsalö folkskola, period III

Tervik folkskola, period III

Tjusterby folkskola, period III

Österby folkskola, period III

 

Pojo (från 2011 Raseborg)

Billnäs skola, period III-IV

Ekerö folkskola, period III

Fiskars Bell-Lancasterskola, period II

Fiskars folkskola, period II-III

Persböle folkskola, period III

Pojo skola, period III-period III

Sällvik folkskola, period III

Villa Billnäs trädgårdsskola, period III

Åminnefors folkskola, Klinkbacka folkskola, period III

 

Raseborg

Axxell, period IV-V, Y

Billnäs skola, period III-V

Ekenäs gymnasium, period IV-V

Ekenäs högstadium, period IV-V

Ekparkens skola, period IV-V

Höjdens skola, period III-V, S

Karis svenska högstadium, period IV

Katarinaskolan, period IV, S

Lärkkullastiftelsens folkhögskola, period III-V, FB

Pojo Kyrkoby skola, period III-V

Seminarieskolan, period III-V

Snappertuna skola, period III-V

Svartå skola, period III-IV

Tessjö skola, period III-V

Västerby skola, period III-IV

Västra Nylands folkakademi, period III-V, FB

Österby skola, period III-V

 

Riihimäki

Svenska skolan, period III

 

Sibbo (Sibbo skolmuseums uppgifter om skolorna i Sibbo genom tiderna)

Alvägens folkskola, period III

Borgby (folk)skola och småskola, period III-V

Boxby (folk)skola  och Box småskola, period III-IV

Gesterby (folk)skola, period III

Gumbostrands (folk)skola, period III-V

Hangelby folkskola, period III

Hindsby folkskola och småskola, period III

Hjälpskolan, period III

Kalkstrands skola, period III

Kallbäck folkskola, period III

Kungsvägens skola, period III-V

Lantmannaskolan i Östra Nyland, Jordbrukarskolan, period III, Y

Massby folkskola, period III

Medborgarskolan, period III

Mårtensby folkskola, period III

Myrbacka folkskola och småskola, period III

Nickby privata mellanskola, Sibbo handelslags mellanskola, period III

Norra Paipis (folk)skola, period III-IV

Södra Paipis folkskola och småskola, period III-V

Salpar (folk)skola, period III-V

Sibbo gymnasium, period IV-V

Sibbo kyrkoby skola och småskola, period III-V

Sibbo medborgarinstitut, period IV-V, FB

Simsalö skola, period III-IV

Spjutsund folkskola, period III

Sofiebergs folkskola, flickskolan, period III

Söderkulla skola, period III-V

Söderkulla lantmannainstitut, period III

(Södra) Paipis skola och småskola, period III-V

Tallmo folkskola, period III

Träsk skola, period III

Östersundom skola, period III-V

 

Sjundeå

Barråsa folkskola, period III

Bäcks folkskola, period III

Fall folkskola, period III

Fredriksbergs folkskola, period III

Karskog folskola, period III

Malm folkskola, period III

Nyby folkskola, period III

Näsby folkskola, period III

Sjundeå svenska skola, period III-V

Sjundeå stations folkskola, period III

Svartbäck folkskola, period III

Pickala folkskola, period III

Päivärinne folkskola, period III

Pölans/Veijans folkskola, period III

 

Snappertuna (från 1977 Ekenäs och från 2011 Raseborg)

Box folkskola, period III

Bredäng småskola, period III

Broby folkskola, period III

Finnäs folkskola, period III

Snappertuna kyrkoby folkskola, period III

Westervik folkskola, period III

 

Strömfors (från 2010 Lovisa)

Danabackens folkskola, period III

Kulla folkskola, period III

Skärgårdens folkskola, period III

Virböle svenska folkskola, period III

 

Tenala (från 1977 Ekenäs, från 2010 Raseborg)

Bonäs folkskola, period III

Gråböle-Kvigos folkskola, period III

Harparskog folkskola, period III

Hangist folkskola, period III

Kalby folkskola, period III

Krokby folkskola, period III

Kuivasto folkskola, period III

Lappvik-Öby folkskola, period III

Norra Tenala folkskola, period III

Prästkulla folkskola, period III

Malarby folkskola, period III

Svenskby folkskola, period III

Tenala-Bromarf medborgarskola, period III

Tenala kyrkoby folkskola, period III

 

Tusby

Klemetskog skola, period III-V

 

Vanda

Dickursby skola, period III-V

Helsinge gymnasium, period IV-V

Helsinge samskola, period III

Helsinge skola, period IV-V

Kyrkoby skola, period III-V

Mårtensdals skola, period III-V

Västersundoms skola, period III-V

 

Vichtis

Nummela skola, period IV-V