Sjökulla skola, Kyrkslätt

 

 

 

Sjökulla nya

(Foto MG 2021) Nya skolhuset från 2018.

Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä by invid Tampaja sjö. Skolans anor går tillbaka till början av förra seklet, närmare bestämt till år 1902, då veksamheten inleddes på Anttila (nuvarande Tampaja) gård. På 1920-talet byggdes det nuvarande skolhuset efter att konsul Feodor Kiseleff donerat en skoltomt. 1984 fick vi en tillbyggnad, som inrymmer bl.a. gymnastiksal, musiksal och slöjdsalar. 2018 invigdes nybygget på bilden ovan. Det inrymmer både skolans och daghemmets utrymmen. Dessutom förfogar medborgarinstitutet över en keramikverkstad i skolans utrymmen. Skolans elevantal är ungefär 100. Emedan en stor del av eleverna kommer från tvåspråkiga hem i det rätt finskspråkiga norra Kyrkslätt, läggs särskild vikt vid att stärka elevernas modersmål med betoning på den finlandssvenska kulturen.

Skolans läge, mitt i det sjörika norra Kyrkslätt, skapar goda förutsättningar att idka mångsidigt friluftsliv och naturnära studier. Den omväxlande skolgården ger eleverna möjlighet till fantasifulla lekar under rasterna. Skolan har egen simstrand, bollplan och tillgång till tennisplan.

I skolans utrymmen fungerar även Eftis för elever i åk 1-2 varje dag mellan kl 12.30-17.00.

Sjökulla gamla skola

(Foto 2020 MG) Sjökulla gamla skolhus.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.