[:sv]Helsinge Kyrkoby skola, Vanda[:]

[:sv]Helsinge skola

(Foto MG 2014)

Skolan är belägen mitt i Helsinge kyrkoby i Vanda. Den omgivande miljön är präglad av historiska platser, stora vägar, jordbrukar- och parkmiljö. Det gamla skolhuset, den lilla röda byskolan med vita knutar, har renoverats. Där jobbar nu eleverna i åk 3-6, skolföreståndaren och specialläraren. Det nya skolhuset är placerat mittemot det gamla. Där finns matsalen samt klassrum för åk 1-2 och förskolan.

Skolan har anor till 1800-talets början och är Finlands äldsta ibrukvarande skola. Trots sin aktningsvärda ålder är Kyrkoby skola en levande, livskraftig och framåtsträvande skola. Eleverna arbetar i sammansatta klasser åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. Vi har en egen förskola som verkar i nära samarbete med skolan. Våra tyngdpunktsområden har de senaste åren varit miljöfostran och förstärkt modersmål. Eleverna börjar läsa finska i åk 3 och engelska i åk 4.

Helsinge socken var en av de allra första som ägde en folkskola med egen skollokal. Det var under sitt andra verksamhetsår som kyrkoherden E.A. Crohns gav order, att grunda en sockenskola i Helsinge kyrkoby. Detta skedde vid sockenstämman den 28 augusti år 1825. Ordföranden för stämman lyckades förmå sockenstämman att förstå vikten av att barnen skulle uppfostras och lära sig läsa och skriva. En del sockenbor ansåg vid sockenstämman att munsterskrivaresonen Johan Erland Dryselius skulle väljas till skolmästare, eftersom han tidigare i form av privat skolmästare, hade undervisat en del allmogemäns och några herrars barn att läsa, skriva och räkna.

http://www.kyrkoby.fi/skola/index2.php?lang=SE&p=Var_skola

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.