Botby grundskola, Botby svenska samskola, Östra svenska läroverket, period III-V

Botby MG

(Bild foto MG 2021)

Botby grundskola på Blomängsvägen 2 är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever.

Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till att fostra eleverna till kreativa och kritiskt tänkande individer. Skolan betonar respekten för medmänniskan och omgivningen.

I skolan strävar man till att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja att lära.
Skolan vill ge eleverna:

  • baskunskaper för fortsatta studier
  • handledning i att söka, värdera och bearbeta kunskap
  • arbetsglädje och motivation i skolarbetet
  • en stark finlandssvensk medvetenhet och en god svenska
  • en umgängesfostran som främjar elevens harmoniska utveckling
  • miljömedvetenhet.

Skolan strävar efter att eleven utvecklar en harmonisk personlighet med

  • en sund självkänsla, tolerans och hänsyn
  • ansvarskänsla och respekt för sig själv och sin omgivning
  • initiativförmåga, nyfikenhet och kreativitet
  • kommunikations- och samarbetsförmåga

Skolan hemsida

(Bild Museiverket)

Östra svenska läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfors och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I samband med att läroverken kommunaliserades 1977 delades skolan i Brändö gymnasium och Botby högstadieskola.

Läroverksregistret

Botby svenska samskola

Skolan verkade åren 1963-1973, men har gått under många olika namn.

Privata Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors (1879 – 1900)

Forsmans Svenska Flickskola (1900 – 1910)

Nya Svenska Flickskolan i Helsingfors (1910 – 1963)

Botby Svenska Samskola (1963 – 1973)

Östra Svenska Läroverket (1973 – 1977)

Elevantalet vid skola 1965 54, 1970 246 elever.

Läroverksförteckning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.