Fiskars Bell-Lancaster skola, Pojo

Affärsmannnen Johan Julin introducerade en skola av av Bell-Lancaster typ i Finland. Sådana skolor grundades i Åbo, Fiskars och  Helsingfors. Bell-Lancaster grundade sig på tanken att de längre hunna eleverna under lärarens överinseende skulle hjälpa dem som inte hade hunnit så långt. (Ruusuvuori 1999, 23)

  • Ruuusuvuori, Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä, Åbo 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.