Esbo svenska mellanskola, Esbo

Mattby folkskola där Esbo svenska mellanskola verkade åren 1959-1974.

Redan på 1940-talet planerades en svenskspråkig mellanskola, men planerna förföll då pga. ekonomiska orsaker. Skolan kunde grundas först 31.7.1975. Den fungerade först som femklassig i Finno folkskola, men flyttade 1959 in i Mattby folkskolas utrymmen. Egna utrymmen fick skolan först 1974. Rektorer var  1966-1968 Per-Erik Lundberg, 1968-1969 Leif Rosenlöf, 1969-1975 Kim Colliander, 1975-1977 Hilding Klingenberg. 1.8.1975 fusionerades skolan med Drumsö svenska samskola varvid Mattlidens skola och gymnnasium uppstod genom statsrådets beslut 26.6.1975.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.