Privata svenska fruntimmersskolan, Helsingfors

                                                                                                                                  Skoldatabasen

(Bild Internet)

Skolan verkade åren 1879-1900  var en flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885),  Fröken Forsmans svenska flickskola (1889-1920), Nya svenska flickskolan 1910-1929 och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22) och 1974 omvandlades den till Högstadieskolan Svenska normallyceum och Ottelinska gymnasiet.

(Bild Internet )

Nya svenska flickskolan i Helsingfors utgjorde en fortsättning på Svenska Fruntimmersskolan och verkade 1979 som Forsmanska skolan på Bulevarden 26 i ett stabilt stenhus som revs på 1960-talet efter att skolan från 1962 hade fått en ny tomt i Botby. Då upplevdes det svårt att upprätthålla en privat flickskola i en förort ändrades skolan till samskola och kunde 1963 inleda sin verksamhet i en klubblokal som Botby svenska samskola på Klåvusvägen.

  • Svenska Fruntimmersskolan. Svenska Flicklyceet i Helsingfors. Festskrift Utgiven Till Hundraårsjubileet November 1945. (Redaktionskommitté: Inga Lindholm, Alfhild Fogde, G. Filip Janson, Gunnar Marklund. Historisk Översikt Av Ernst Lundström.)
  • Siegberg, Arthur: Den högre kvinnobildningen i Finland, dess utveckling och mål., W. C. Fabritius & Sonner, Kr.a.
  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.
  • http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.