Dövstumskolan, Pedersöre

                                                                                                       Skoldatabasen

(Bild Jossfolk K-G. (2001) Bildning för alla, 87)

Kyrkoherde Henrik Heikels dövstumskola grundades1883 i Pedersöre med 12 elever.  Heikel lät för egna medel bygga skolan på prästgårdens mark emedan elevantalet snart växte till c  50. Hans dotter Anna Heikel  fungerade som lärare i skolan som var en internatskola för fattiga barn från de omkringliggande trakterna. Skolan erhöll statsbidrag från 1866. Då elevantalet i början av 1880-talet växte till över 100 flyttades den pga. utrymmesbrist till Jakobstad.

Jossfolk K-G. (2001) Bildning för alla,86-88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.