Dövstumskolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

(Bild Jossfolk K-G.,2001, 85)

Skolan verkade från 1858 som en statlig skola från året därpå. Skolan var den första statligt uppehållna folkskolan. I början var tanken uppenbarligen att ge eleverna så mycket undervisning att de skulle kunna konfirmeras. Därför var det lämpligt att utse prästen E.J. Alopaeus till skolans föreståndare  trots att förslaget om inrättande av skolan uttryckligen i Åbo ursprungligen hade framlagts för kejsaren av C.O. Malm som hade inlett sin dövstumsundervisning i Borgå efter att själv ha erhållit utbildning för undervisningen vid skolan i Manilla, Stockholm. Det var dock Malm som präglade också dövstumskolan i Åbo fram till sin död 1863. En del av eleverna var döva från födseln andra hade förlorat hörseln genom sjukdom. Vid skolan användes ”åtbördsspråket” som inhämtades från Manillaskolan. Skolan blev tvåspråkig då Malm efterträddes av J. Alman. Senare blev skolan finskspråkig, viket innebar av döstumundervisningen på svenska i allt högre grad sköttes av dövstumskolan i Borgå. (Jossfolk 201, 83-86)

Oskar Malm

Carl Oskar Malm

Specialundervisningenhade inletts i Åbo redan 1860 före folkskolan grundades med en statlig skola för dövstumma barn. Eleverna kom från nästan hela landet. Åboeleverna utgjorde bara 5 %. Undervisningen gavs på både finska och svenska. Tilll en början verkade skolan i en byggnad vid Agricolagatan 1. Hösten 1899 fick skolan ett eget hus och en särskild internatbyggnad eftersom eleverna från andra delar av landet behövde bo i internat. Skolans första lärare Carl Oskar Malm vbar själv döv. (Ikonen 2017, 45) C.O. Malm ses som det finska teckenspråkets och dövsamhällets fader i och med att han startade dövundervisningen i Finland på 1840-talet. Dövundervisningen lade grunden för dövsamhället och därigenom också för föreningsverksamheten. Malm var synnerligen begåvad och händig, intresserad av såväl språk som astronomi och utbildad snickare. Han avled som endast 37 år gammal år 1863.

  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo aspeglar sin tid.  140 år allmänbildande undervisning 1972-2012. Åbo 2017.
  • Internet 7.7.2021
  • Jossfolk K-G.: Bildning för alla, Helsingfors, 2001

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.