Lagstad skola, Esbo

                                                                                                          SkoldatabasenLagstad 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstads skola 2017 (Foto MG)

Lagstads skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-10. Skolan har också smågruppsundervisning i åk 7-9. I skolbyggnaden fungerar även Lagstads daghem och förskola. Skolan anser att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Den betonar därför en positiv skolmiljö där de vuxna bryr sig om och där alla elever kan känna sig sedda och hörda.

Eleverna får en högklassig undervisning som ger basfärdigheter för vidare studier. Skolan uppmuntrar till elevmedverkan och vill att eleverna är delaktiga i att skapa en skola som ger de värderingar och färdigheter som behövs för framtiden.
Skolan vill värna om traditioner samtidigt som vi vill stå mitt i centrum för utveckling och nytänkande.

Lagstads skola är en KiVaskola, vilket betyder att den systematiskt och målinriktat arbetar mot mobbning i skolan. Den har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och skolan försöker ge eleverna verktyg att hantera olika situationer. Skolan jobbar med kamratstödjarverksamhet och vänelevsverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet. http://www.kivakoulu.fi/framsida

Lagstads skola har ett årligen återkommande samarbete med EHYTry. Eleverna i åk 7-10 får ta del av drogförebyggande arbete genom HuBu-metoden. Här kan man läsa mer om arbetet:

Sedan hösten 2015 är Lagstad tillsammans med mattlidens skola och Storängens skola en URHEA-skola.

  • http://www.urhea.fi/
  • Söderholm Leif (red.) Gamla Lagstad – i ord och bild. Helsingfors 2005
  • Roselius Aapo: Esbo  – hembygd i förvandling. Esbo hembygdsförening.
  • Stadius Peter: Från byskola till skolcentrum – 125 år av svensk skolverksamhet i Esbo.
  • Espoon koulkuhistoria.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.