[:sv]Grundskolan Minervaskolan, Helsingfors, period V[:]

[:sv]Minerva

(Bild Internet)

I Mi­ner­vas­ko­lan är en grundskola med års­kur­ser­na 1–6. Sko­lan har cir­ka 145 ele­ver. I Mi­ner­vas­ko­lan finns sju närs­ko­lek­las­ser och fy­ra spe­cialk­las­ser (års­kur­ser­na 1-6). I sam­ma bygg­nad finns ock­så en förs­ko­la. Förs­ko­lan har plat­ser för barn som bor i om­rå­det och ett visst an­tal plat­ser för barn i be­hov av särs­kilt stöd. Skolan har också klasser med specialisering på musikundervisningen.

Skolans hemsida[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.