Minervaskolan, Helsingfors

Minerva

Minervaskolan i Helsinfgfrs. (Foto 2019)

Minervaskolan

(Bild Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.)

Skolhuset vid Apollogatan 12 i Helsingfors spelade vid övergången till grundskolan en nyckelroll i fusionen av de privata läroverken i centrum av Helsingfors. Då arbetade Laguska skolan i detta skolhus. Idag hyser skolhusetben svensk lågstadieskola, Minervaskolan, som fått sitt namn av den försöksskola (1972 – 76) som mantänkte skulle kunna rädda privatskolorna. (Bilden ingår i Erik Gebers artikel Det nuvarande finlandssvenska    gymnasienätets uppkomst, Skoklhistoriskt Arkiv 31/2007, 157. Till den slutliga lösningen av problemet med de svenska gymnasierna i Helsingfors bidrog Laurellska skolans utflyttning till Kyrkslätt.

 

Skolan grundades 1889 av Robert Huber m.fl. som Privata svenska flickskolan i Helsingfors. Den var ett 9-klassigt läroverk och Finlands första flickskola som ledde till studentexamen och inträde vid universitetet.. Skolan verkade de tre första åren i ett trähus i hörnet av Annegatan och Bulevarden.

Flickskolan, bulevarden 8

Ett år verkade skolan på Bergatan 22 i f.d. Helsingfors Lyceums hus. Hösten 1923 flyttade skolan in i sitt eget hus på Apollogatan 12.

Laguska skolan

Ernst Lagus verkade som rektor vid skolan åren 1921-1924 och var primus motor för skolans nybygge, varefter skolan i det nya skolhuset kallades Laguska skolan.

Vid övergången till grundskolan 1977 sammanslogs  Laguska skolan med Läroverket för gossar och flickor (Broban) och Tölö svenska samskola (Zillen) och fick namnet Minerva skolan. (1974). Pedagogiska element särskilt från Zillen försökte införas i den nya skolan, men urvattnades med tiden då de inte var förenliga med grundskolans principer.

  • Lagus, Ernst, Privata Svenska Flicksolan 1889-1899, Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1898-1899, Helsingfors 1899.
  • Lagus, Ernst, Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1889-1914, Några bidrag till skolans historik… afgiven till årsavslutningen den 30 maj 1914, Helsingfors 1914.
  • Privata svenska flickskolan 1889-1939, Helsingfors 1939.
  • Westzynthius, Erik (red.) Laguska skolan, Tidigare privata svenska flickskolan 1889-1969, Helsingfors 1969.
  • Laguska skolan 1889-1973, 110-års jubileumsmatrikel 1999, Helsingfors 1999.
  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.
  • http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *