Cygnaeusskolan, Svenska specialskolan, Borgå hjälpskola, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

Skolan fungerade ett antal år i före detta dövskolans utrymmen. Då hade skolan över 100 studerande. Skolan fusionerades 2019 med yrkesinstitutet Inveon som från början av 2020 utgör en del av yrkesinstitutet Prakticum. Numera (2020) fungerar i Borgå en hantverksskola Flinck som åtminstone tidvis varit inhyst i Konstfabriken.

År 1946 infördes hjälpskola i Borgå landskommun på förslag av vårdmyndigheterna som visste att det fanns rätt många elever som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen i de vanliga skolorna och däför blev en belastning för dessa. Skolan startade först i utrymmen som hyrdes av Dövskolan i Borgå. Också elever från staden togs emot. År 1950 köptes en gård på Prästgårdsbacken, men från 1959 placerades skolan i gamla lägre folkskolan på Prästgårdsbacken. (Selén, 1997, 431)

Föreståndare vid Borgå hjälpskola: Aili Forsberg 1946-70, Carita Mattsson 1970-73, Juhani Sjöström 1973 också sedan skolan bytt namn till Cygnaeusskolan.

Borgå hj 1  Borgå hj 2

Hjälpskolans första och långvariga föreståndare Aili Forsberg                                                                                                                   samtalar med kollegan Herbert Lönnfors.

(Bilder: Borgå landskommun,1980, 14)

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende 1980

Förteckning över folkskolorna

Selén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 422

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.