Borgå medborgarskola, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

På 40-talet började det röra på sig på skolfronten, en rörelse som praktiskt tagret fortsatte fram till hösten 1975 då grundskolan infördes.reformsträvandena inleddes blygsamt i form av undervisning i folkskolans fortsättningsklasser. 1945 omfattade dessa hela 320 elever, i landskommunen, men efter 1948 minskade antalet till 100-160 elever. Denna undervisning förutsatte också undervisning i huslig ekonomi från 1945, vilket försatte kommunen i en dilemma. Fortsättningsundervisningen hade på svenskt håll omfattat två perioder om 385 timmar var.

År 1958 hade kommunen äntligen infört en medborgarskola som huvudsakligen arbetade i Borgå stad. Planer uppgjordes för bygganbdet av ett gemensamt skolhus för svenska och finska medborgarskolan i Drägsby, men byggnadstillstånd erhölls aldrig. Från 1970 blev medborgarskolan två-årig och följande år treårig.

Frans Stengård

(Bild Borgå landskommun 1980, 22)

Ovan: Frans Stengård, föreståndare för medborgarskolan i ett drygt decennium

Föreståndare: Frans Stengård 1958-1969, Carl-Gustav Myhrberg 1969-1970, Torvald Lindberg 1970-1975.

(Borgå landskommun, 1980, 22-23)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.