Nyby folkskola, Borgå lk

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Då Kullo distrikt visade sig vara för stort beslöt kommunalstämman 1910 att de södra delarna dvs. Nyby, Sköldvik och Svartbäck skulle avskiljas till ett nytt distrikt. Nyby folkskola inledde sin verksamheten  i eget hus 1912. (Silén 1997, 422-423) Skolan skall inte förvecklas med Barråsa skola (Nyby skola) i Sjundeå. År 1965 förenades Skavarböle med Nyby folkskola. Då elrevasntalet i Nyby skola sjönk beslöt fullmäktige 1955 att indra skolan men Skolstyrelsen fastställde inte beslutet förrän fullmäktige förnyat det. Nyby skola indrogs slutligen 1963. Eleverna överfördes därefter till Sannäs folkskola.

Föreståndare vid Nyby folkskola: Otto Ekestam 1912-21, Otto Berg 1922-24, Valter Backman 1924-58, Helmer Ewalds t.f. 1958-59, Elvi Jonasson (g. Järvinen)1959-63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.